In de jaren zeventig, ben ik mijn loopbaan begonnen als industrieel vormgever.

Na een aantal jaren als vormgever te hebben gewerkt, verbonden aan het bureau van Kho Liang Ie en later zelfstandig, besloot ik mij geheel op beeldhouwen toe te leggen. De artistieke vrijheid die beeldende kunst biedt, was een grote uitdaging.

Aanvankelijk maakte ik kleine, organische beelden van hout en ijzer. Geleidelijk aan volgden grote, constuctivistische beelden, over het algemeen van roestvrij staal en gemoffeld staal.

Na deze periode ontwikkelde ik begin jaren tachtig een eigen, zeer persoonlijke vormgeving. Een niet realistische, assosiatieve en herkenbare beeldtaal. Deze stijl, die lichtvoetig is, waarin humor niet ontbreekt, maakt gebruik van ritmiek, beeldrijm en een samengaan van abstract en figuratief. Deze beeldtaal is vanaf die tijd terug te vinden in al mijn werk.

Sedertdien maak ik grote gepolychromeerde beelden, veelal van hout, maar ook van andere materialen, afhankelijk ven de situatie waar het beeld voor bestemd is.

Sinds enige jaren maak ik naast deze grote beelden ook speciaal voor de wand ontworpen kleinere objecten, waarin dezelfde persoonlijke beeldtaal in terug te vinden is.

Ik heb mijn werk regelmatig getoond in tentoonstellingen, ook in internationaal verband. Naast tentoonstellingswerk, heb ik ook regelmatig opdrachten uitgevoerd.