Kunstwerken » Kleine Beelden » Ogenschijnlijk ontspannen